مزایای عضویت در کلینیک صدرا
مزایا

مزایای عضویت در وبسایت کلینیک دندانپزشکی صدرا

با عضویت در وب سایت کلینیک دندانپزشکی صدرا می توانید از مزایای زیر بهره مند شوید.

آخرین اخبار کلینیک

اطلاع از آخرین اخبار کلینیک و طرح های مالی و تخفیف مانند:

تغییرات در شیفت کاری کلینیک

اطلاع از ساعت کاری کلینیک در روز های تعطیل

اخبار طرح های مالی

استفاده از تخفیف های کلینیک

اطلاع از آخرین تخفیفات کلینیک مانند:

تخفیف های مناسبتی

طرح های اقساطی

تخفیفات ویژه برخی خدمات

10 درصد تخفیف ویژه

اعضای وب سایت کلینیک دندانپزشکی صدرا با دوبار مراجعه به کلینیک بار سوم می توانند از تخفیف 10 درصدی اعضا استفاده نمایند.