تسهیلات مالی کلینیک دندانپزشکی صدرا

مراحل دریافت وام دندانپزشکی اقساطی

قدم به قدم با دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی

1- مراجعه به کلینیک

image

2- دریافت فرم معرفی نامه

image

انتخاب یکی از بانک های زیر برای دریافت وام

image

تکمیل مراحل بانکی

مراجعه به کلینیک و انجام درمان